Nabídka

Zájemci o svátost smíření mohou přijít kdykoliv půl hodiny před každou mší svatou nebo po osobní domluvě s panem farářem.

Zájemci o svátost křtu dětí se mohou hlásit telefonicky nebo osobně u pana faráře. Dospělí zájemci o křest a katechezi též.

Zájemci o svátost biřmování se mohou hlásit na roční přípravu u pana faráře.

Zájemci o uzavření svátosti manželství se mohou hlásit telefonicky nebo osobně u pana faráře minimálně 3 měsíce předem.

Dvakrát ročně se koná společné udílení svátosti pomazání nemocných při bohoslužbě ve všech kostelích farního obvodu. 

Zájemci o individuální svátostné pomazání nemocných v případě vážné nemoci a nebezpečí smrti se mohou hlásit kdykoliv u pana faráře.

Římskokatolické farnosti

  • Třebenice
  • Čížkovice
  • Třebívlice
  • Libčeves

Kontakt

P. Wojciech Szostek Římskokatolická farnost Třebenice
Doručovací adresa
Purkyňova 17
411 17 Libochovice
+420 733 741 917 farnost.trebenice@dltm.cz