Nabídka

Zájemci o svátost smíření mohou přijít kdykoliv půl hodiny před každou mší svatou nebo po osobní domluvě s panem farářem.

Zájemci o svátost křtu dětí se mohou hlásit telefonicky nebo osobně u pana faráře. Dospělí zájemci o křest a katechezi též.

Zájemci o svátost biřmování se mohou hlásit na roční přípravu u pana faráře.

Zájemci o uzavření svátosti manželství se mohou hlásit telefonicky nebo osobně u pana faráře minimálně 3 měsíce předem.

Dvakrát ročně se koná společné udílení svátosti pomazání nemocných při bohoslužbě ve všech kostelích farního obvodu. 

Zájemci o individuální svátostné pomazání nemocných v případě vážné nemoci a nebezpečí smrti se mohou hlásit kdykoliv u pana faráře.

Římskokatolické farnosti

  • Třebenice
  • Čížkovice
  • Dlažkovice
  • Třebívlice
  • Libčeves

Kontakt

R.D. Mgr. Tomasz DZIEDZIC Římskokatolická farnost Třebenice
Masarykova 68
Třebenice
411 13
+420 605 222 762 Tomasz.D@seznam.cz