křest

Zájemci o svátost křtu dětí se mohou hlásit telefonicky nebo osobně u pana faráře. Dospělí zájemci o křest a katechezi též.

Kontakt

P. Wojciech Szostek Římskokatolická farnost Třebenice
Doručovací adresa
Purkyňova 17
411 17 Libochovice
+420 733 741 917 farnost.trebenice@dltm.cz