svátost manželství

Zájemci o uzavření svátosti manželství se mohou hlásit telefonicky nebo osobně u pana faráře minimálně 3 měsíce předem.

Kontakt

R.D. Mgr. Tomasz DZIEDZIC Římskokatolická farnost Třebenice
Masarykova 68
Třebenice
411 13
+420 605 222 762 Tomasz.D@seznam.cz