svátost manželství

Zájemci o uzavření svátosti manželství se mohou hlásit telefonicky nebo osobně u pana faráře minimálně 3 měsíce předem.

Kontakt

P. Wojciech Szostek Římskokatolická farnost Třebenice
Doručovací adresa
Purkyňova 17
411 17 Libochovice
+420 733 741 917 farnost.trebenice@dltm.cz