svátost pomazání nemocných

Dvakrát ročně se koná společné udílení svátosti pomazání nemocných při bohoslužbě ve všech kostelích farního obvodu. 

Zájemci o individuální svátostné pomazání nemocných v případě vážné nemoci a nebezpečí smrti se mohou hlásit kdykoliv u pana faráře.

Kontakt

P. Wojciech Szostek Římskokatolická farnost Třebenice
Doručovací adresa
Purkyňova 17
411 17 Libochovice
+420 733 741 917 farnost.trebenice@dltm.cz