svátost pomazání nemocných

Dvakrát ročně se koná společné udílení svátosti pomazání nemocných při bohoslužbě ve všech kostelích farního obvodu. 

Zájemci o individuální svátostné pomazání nemocných v případě vážné nemoci a nebezpečí smrti se mohou hlásit kdykoliv u pana faráře.

Kontakt

R.D. Mgr. Tomasz DZIEDZIC Římskokatolická farnost Třebenice
Masarykova 68
Třebenice
411 13
+420 605 222 762 Tomasz.D@seznam.cz