biřmování

Zájemci o svátost biřmování se mohou hlásit na roční přípravu u pana faráře.

Kontakt

P. Wojciech Szostek Římskokatolická farnost Třebenice
Doručovací adresa
Purkyňova 17
411 17 Libochovice
+420 733 741 917 farnost.trebenice@dltm.cz