biřmování

Zájemci o svátost biřmování se mohou hlásit na roční přípravu u pana faráře.

Kontakt

R.D. Mgr. Tomasz DZIEDZIC Římskokatolická farnost Třebenice
Masarykova 68
Třebenice
411 13
+420 605 222 762 Tomasz.D@seznam.cz