svátost smíření

Zájemci o svátost smíření mohou přijít kdykoliv půl hodiny před každou mší svatou nebo po osobní domluvě s panem farářem.

Kontakt

R.D. Mgr. Tomasz DZIEDZIC Římskokatolická farnost Třebenice
Masarykova 68
Třebenice
411 13
+420 605 222 762 Tomasz.D@seznam.cz