svátost smíření

Zájemci o svátost smíření mohou přijít kdykoliv půl hodiny před každou mší svatou nebo po osobní domluvě s panem farářem.

Kontakt

P. Wojciech Szostek Římskokatolická farnost Třebenice
Doručovací adresa
Purkyňova 17
411 17 Libochovice
+420 733 741 917 farnost.trebenice@dltm.cz