Aktuální program bohoslužeb

01.11.2014 20:18

PROGRAM BOHOSLUŽEB

* * *

(9.11.2014 – 1.1. 2015)

 

DEN, DATUM

ČAS A MÍSTO

LITURGICKÉ SLAVENÍ, POBOŽNOSTI

9.11; NEDĚLE

9:30 LIBČEVES

10:30 TŘEBENICE

SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY

13.11; ČTVRTEK

16:30 TŘEBENICE, kaple

sv. Anežka Česká

15.11; SOBOTA

17:00 ČÍŽKOVICE, kostel

sv. Albert Veliký

16.11; NEDĚLE

9:00 LIBČEVES

10:30 TŘEBENICE

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

18.11; ÚTERÝ

16:30 TŘEBENICE, kaple

Posvěcení římských bazilík sv. Petra

a Pavla

20.11;ČTVRTEK

16:30 TŘEBENICE, kaple

 

21.11; PÁTEK

14:00 DD, ČÍŽKOVICE

16:30 TŘEBENICE, kaple

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

22.11; SOBOTA

14:30 DLAŽKOVICE

sv. Cecílie

23.11; NEDĚLE

9:00 LIBČEVES

10:30 TŘEBENICE

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

30.11; NEDĚLE

9:00 LIBČEVES

10:30 TŘEBENICE

1. ADVENTNÍ NEDĚLE

- žehnání adventních věnců

4.12; ČTVRTEK

16:30 TŘEBENICE, kaple

sv. Barbora

5.12; PÁTEK

14:00 DD, ČÍŽKOVICE

 

6.12; SOBOTA

14:30 DLAŽKOVICE

sv. Mikuláše

7.12; NEDĚLE

9:00 LIBČEVES

10:30 TŘEBENICE

- po mších svatých loretánské litánie

2. ADVENTNÍ NEDĚLE, NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ P. MARIE

11.12; ČTVRTEK

16:30 TŘEBENICE, kaple

Vigílie svátku PM Guadalupské

14.12; NEDĚLE

9:00 LIBČEVES

10:30 TŘEBENICE

3. ADVENTNÍ NEDĚLE, gaudete

18.12; ČTVRTEK

16:30 TŘEBENICE, kaple

 

19.12; PÁTEK

14:00 DD, ČÍŽKOVICE

 

21.12; NEDĚLE

9:00 LIBČEVES

10:30 TŘEBENICE

4. ADVENTNÍ NEDĚLE

24.12; STŘEDA

20:00 LIBČEVES

22:00 TŘEBENICE

ŠTĚDRÝ DEN

25.12; ČTVRTEK

9:00 LIBČEVES

10:30 TŘEBENICE

NAROZENÍ PÁNA JEŽÍŽE KRISTA

26.12; PÁTEK

- 14. výročí presbyterátu

R.D. Tomasze Dziedzic

9:00 DLAŽKOVICE

10:30 TŘEBENICE

sv. Štěpana, prvomučedníka

 

27.12; SOBOTA

17:00 ČÍŽKOVICE

sv. Jana, evangelisty

- žehnání vína

28.12; NEDĚLE

9:30 LIBČEVES

10:30 TŘEBENICE

SVATÉ RODINY

- obnova manželských slibů

1.1; ČTVRTEK

10:30 TŘEBENICE

Slavnost Matky Boží

 

*AD2) od listopadu do března /zimní období/ se nekonají mše svaté v kostele v Čížkovicích, pouze po domluvě s farářem

*AD2) zpravidla půl hodiny před každou mši svatou je modlitba růžence, nebo jiná pobožnost

*AD3) svátost smíření ~ je půl hodiny přede mši svatou, nebo kdykoliv po osobní domluvě s farářem

*AD4) Nešpory se modlí po večerních mších vždy ve čtvrtky a soboty v kostelích

*AD5) případné změny a mše svaté navíc jsou ohlašované na nedělních bohoslužbách po osobní domluvě pana faráře s farníky dotyčného obvodu

 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Masarykova 68, 411 13 Třebenice

 

00420 605 222 762 Tomasz.D@seznam.cz

 

R.D. Tomasz

DZIEDZIC

 

Kontakt

R.D. Mgr. Tomasz DZIEDZIC Římskokatolická farnost Třebenice
Masarykova 68
Třebenice
411 13
+420 605 222 762 Tomasz.D@seznam.cz